Vaša košarica (0)
€0.00

Stres I njegove posledice

Stres je engleska reč čije je značenje pritisak, napetost, neko moranje, a dolazi od latinskog " stringere", što znači: pritisnuti, stegnuti.

U običnom izražavanju odnosi se na brutalne agresije uperene protiv nas, t.zv "stresovi" kao i neprijatno stanje u kome se nalazimo pošto smo ih pretrpeli , t.j. da smo "u stresu". Drugačije rečeno: to je odgovor organizma na neku stimulaciju il agresiju.

On je deo našega života. Svakidašnja stimulacija koja dolazi od naše okoline, pretstavlja normalne agresije, za koje naš organizam poseduje mehanizme adaptacije, koje u normalnim slučajevima dozvoljavaju da se suočimo bez teškoća. Ova vrsta stresova pretstavlja obaveznu potrebnu stimulaciju da bismo održali vitalnu ravnotežu. Onda je pozitivan i koristan, dozvoljava nam da delamo, da budemo efikasni, čak i da nas prevaziđemo. Ako njihov intenzitet , ponavljanje ili nagla pojava prekorače meru, naši mehanizmi regulacije su preopterećeni, i sami više ne mogu da uspostave ravnotežu. Onda on postaje patološki i destruktivan, malo po malo nas uništava, a organizam postaje sve osetljiviji i slabiji.

Druga vrste stresova koje ćemo kasnije videti, su odgovorni direktno ili indirektno za 80% bolesti koje napadaju građane industrijski razvijenih zemalja, a koji su žrtve brzog života, konkurencije, naticanja, trkom za novcem, raznih traumatizama i psihološkog stresa, jer se živi u napetosti i nesigurnosti, itd. tako da je naš organizam u stalnoj borbi da bi očuvao svoju nervnu ravnotežu.

Svaka agresija, bilo fizička, emocionalna ili psihička izaziva momentalnu reakciju organizma. Informacija ide odmah u hipo talamus, koji odmah pokreće dva sistema odbrane: akciju na neurovegetativni sistem i daje naređenje prvo nadbubrežnim žljezdama da luče adrenalin, koga zovu "Hormon stresa" On se brzo raširi po celom telu i pretstavlja jednu vrstu toksina, a potrebno mu je dosta vremena da se eliminiše. To je i hormon urgentnosti. Fiziološka reakcija je brza: tahikardija srca, bledilo, brzo disanje, jetra izlučuje glikozu i akcija na nervni sistem. Onda dolazi do izlučenja kortizola koji treba da izvrši regulaciju, utiče na pankreas da oslobodi i poveća količinu šećera, zatim uticajem na tiroidu da poveća metabolizam i oslobodi dodatne energije.

Alarmna faza je dosta kratka i ispoljava se simptomima: bledilo, nesvestica, palpitacije, bolovi u trbuhu, dijareja, ili psihičke manifestacije kao: strah, anksioznost, brzo ucanje srca, brzo disanje, reakcija mišića kao drhtanje ili ukočenost.
Naš organizam poseduje žmigavce, koji daju signale da je napadnut naš fizički integritet. Ovi signali se ne smeju zanemariti, treba slušati zvanje u pomoć organizma. Ta divna živa, ultraperfektna mašina vas izveštava na razne načine da je došlo do deregulacije regulirajućeg sistema, da je došlo do agresije od nekog neprijatelja.

? Kako se stres odražava na naš organizam i naše organe:OPŠTI SIMPTOMI - tendencija gubljenja težine ili gojaznost, nervoza iritabilitet, eksitacija, brižljivost, ne može da se smiri, česta agresivnost, stalno mu je vrućina, često povećanje krvnog pritiska, usporeno opšte funkcionisanje itd. Srce je organ koji reagira najbrže i najjače na svaku emociju, najmanji bes ili kad se približava neka stvarna ili zamišljena opasnost.

SPOLJNI ASPEKT:

crvena boja kože, koža suva, od kontakta postane crvena, preosetljivost, pogled je živahan oči su više suve, zenica raširena, oči su često izbočene /egzoftalmija/. Suvoća usta i nosa. Uopšte, sluzokože bivaju suve. Alergije i ekzem.

APARAT ZA VARENJE:

Sve je usporeno. Posle obroka težak želudac, atonija jetre i žuča, Creva lenja. Mokrenje normalno, ali retko.Aerofagija, gastritis, čir na želudcu ili 12 palačnom crevu, dijareja, mučnina, povraćanje.

GENITO-URINARNI ORGANI:

kod muškaraca problem na seksualnom planu, i tada su vam potrebne tablete za potenciju, a kod žena ciklus je kratak, sa obilnim krvarenjem, mokrenje u krevetu

PSIHIZAM:

Nervna depresija, anksioznost, strahovi, velika potreba za spavanjem.

ALERGIJE:

Dermatoze i teren pogodan za polipe.

KARDIO VASKULARNA OBOLENJA:

Sinkope, nesvestica, proširene vene, akrocijanoza, migrene.

DISAJNI ORGANI:

sinuzitis, rinitis, astma, hrfoničan bronhitis.

Stres ima vrlo negativan uticaj i zamara NERVNI SISEM time, što ometa memoriju i creativnost, ali ima još dublji i teži uticaj, slabi IMUNI SISTEM. Fizička iscrpenost može da se instalira za stalno. Te osobe nemaju više apetit , što vodi u anoreksiju, ili naprotiv u bulimiju.

Anksioznost je uzrok nepotrebnoj kontrakciji mišića. Prvi su pogodjeni mišići leđa,mada može da se prošire i na druge delove i udove, u vidu grčeva i drhtanja.

Ako se ne sanira na vreme, mogu da nastanu progresivno ili brutalno ozbiljne complikacije kao: nesanica, preterana agresivnost i uznemirenost, preterana funkcija tiroide, krize spazmofilije ili tetanije. Zatim: srčane palpitacije, infarktus, hemiplegije, visok pritisak, anevrizme, sindrom Raynaud, algo distrofija. Na probavnim organima može doći do hipotonije jetre i žuča što može da dovede do formiranja žučnog kamenja, spazme pilorusa, kolitis usled atonije debelog creva,hronično usporenje tranzita creva, naizmenično zatvor i dijareja. Genito-urinarni trakt može da pati od smanjenja eliminacije urine, tendencija formiranja kamenja u bubrezima, smetnje u seksualnim aktivnostima, prestanak ženskog ciklusa, kao i mnoge druge promene.

Šta sve može da izazove stres? Skoro sve situacije na koje osetljive individue mogu da reagiraju.

AGRESIJE:

ČULNE PRIRODE:

Sva naša čula odmah reagiraju na čulne stresove: NOS na razne mirise, parfeme, gasove, prašinu, OČI nasvetlost, tamu, boje, ultravioletnu i infracrvenu svetlost. UŠI na volumen sonoriteta, naročito su osetljive na visoke decibele. Mnogi od mladih koji slušaju ovu agresivnu muziku su ogluveli. KOŽA reaguje na temperaturu, magnetično polje, sunčane zrake, a takođe i na ultravioletne i infracrvene.

FIZIČKE PRIRODE:

sunce, opekotine, ultravioletni zraci,zračenje rentgena, radioaktivnosti, ali takođe i hladnoća, vrućina, suša, vlaga, vetar, varijacije barometarskog pritiska, pritisak u vezi kiseonika kao: nedostatak ili višak kiseonika u sindromu hiperventilacije, zagađenje atmosfere, itd.

FIZIČKI TRAUMATIZMI:

kao frakture, izčašenja, male i velike traume, šokovi usled operacija, hemorqagije. itd.

FIZIČKI I MENTALNI ZAMOR:

teški fizički radovi, preterani mišićni zamor, nedostatak i loš kvalitet spavanja, koji ne može da odmori organizam.

TOKSIČNE SUBSTANCE, OTROVI:

teški metali, slobodni radikali, loša tolerancija na neku hranu kao mleko, gluten,itd

SVE ŠTO IZAZIVA INFEKCIJE:

mikrobi, virusi, zatim gljivice

PSIHIČKE TRAUME:

kao smrt, razvodi, neki važan gubitak, brutalna promena u životu ili situaciji, povređena osećanja, jake emocije kao strah, bes, frustracija, ucenjivanje, brige,izgubljeno radno mesto i nemogućnost da se nađe drugi posao, ratovi, što se u današnje vreme sve češće i češće događa. Lista je dugačka, i sve što nam se svakodnevno dešava, ukoliko mu pridajemo važnosti, može da nas uništi.

STRES je mehanizam adaptacije i izaziva lučenje adrenalina i kortizola. Adrenalin dozvoljava adaptaciju za kratko vreme, a ako stres traje duže onda interveniše kortizol. Tom prilikom, kad ta veća količina napuni organizam, ima negativan efekat, pošto eliminiše kalcijum iz krvi i kostiju što izaziva gubljenje koštanog denziteta. STRES JE NEPRIJATELJ SKELETA!

Postoji još jedan poznati fenomen, čiji je uzrok naš BIORITAM. Kad nam je on povoljan na fizičkom, emotivnom i intelektualnom planu, mi smo manje više opušteni i nemamo tendenciju da jako reagiramo na svemoguće stresove. Ali kad su oni u nepovoljnoj poziciji ta je reakcija nekako prirodna. Kad je u pitanju fizički bioritam, mi smo fizički defektni, kad se radi o emotivnom, onda smo drugačije rečeno MI problem za druge a na stresove reagiramo agresivno, ili, prema temperamentu, više smo povučeni ili depresivni. Kada se sve tri linije ukrštaju sa vodoravnom,, što se događa 1 ili 2 puta godišnje, plus naš temperamenat kome pripadamo,možemo da budemo prava opasnost u odnosu na druge. Onda može da se doda ovim četiri temperamentima i HISTERIČAN TEMPERAMENAT. To dokazuje da nismo mi uvek žrtve spoljnih stresova, već možemo takođe da budemo i uzroci stresova drugih.

Da li ima leka protiv svega toga?

Zvanična medecina ima brdo alopatskih hemijskih lekova za svaki od ovih simptoma, ali ima malo šanse da se neko sasv im oslobodi ovoga modernoga zla.

Prirodna medecina nastavlja koncepciju Hipokrata koji je živeo 400 godina pre Hrista, koja posmatra čoveka u svojoj celini i ličnosti, klasira tipove čoveka u 4 grupe, t.j. 4 temperamenata ili terena. To su: limfatični, sangvinični, kolerični i melanholični tipovi. Ova četiri karaktera odgovaraju konstitutivnim elementima Univerzuma: voda, vazduh, vatra i zemlja i odgovaraju istočnjačkoj podeli podeli na Yin i Yang . Svaki od njih će reagirati drugačije i na svoj način na stres.

LIMFATIČAN TEREN:

njegov je elemenat voda, koji je kom- binacija hladnoće i vlage. Ta tela imaju tendenciju da se šire čim se ne pazi na ishranu, jer kod njih predominira sistem varenja. Donji deo lica je širi od gornjeg, ili je lice okruglo kao mesec, koja je njihova planeta. Ne vole sport ni fizičke vežbe. Teško se pokreću i spori su. Koža im je bleda i loša cirkulacija. Lako im otiču noge. Vole život i zadovoljstva, gurmani su, vole da jedu, što kod njih sve prelazi u salo.

Antistresni saveti:

Pazite na hranu i varenje. Suviše toksina i šljake napadaju jetru i pankreas, opterećuju cirkulaciju krvi i limfe sa težinom u nogama, edemom, proširenim venama, hemoroidima. Vaš teren zahteva redovnu drenažu organa eliminacije, makar 2 puta godišnje, u proleće i jesen, sa regulacijom tj gubljenjem suvišne težine. Tako ćete izbeći ten-denciju ka vagotoniji, prerano starenje i bolesti koje bi sledile. Stimulišite energiju Yang, vašu tiroidu koja slabo funkcioniše. Krećite se i pravite gimnastiku, jer kretanje mobiliše salo.Praktikujte relaksaciju i insistirajte na disanju na nivou dijafragme , što aktivira vašu cirkulaciju i relaksira vaš solarni preksu.

SANGVINIČAN TEREN:

vaš je elemenat vazduh koji je kominacija toplote i vlage.Vaše predominirajuće funkcije su cirkulacija krvi i disanje. Formqa vašeg tela je široka, okruglasta, ali ste više u mišićima, vaša koža je više zategnuta i bolja cirkulacija. Vi ste sportski tip, pun mišića i snažan, koji se brzo ne umara, samo kada ste profesionalno zauzeti , zanemarujete fizičku aktivnost. U tom slučaju možete lako da se gojite. Ukoliko ste sportista, jako ste izdržljivi i možete da kontrolišete emocije. Vaš psihizam je toničan, pun vitalnosti, imate potrebu za aktivnošću, pokretima i afektivnošću. Volite kontakt i druženja, vaš je dinamizam komunikativan, ali pazite da se ne premarate. Vaš nervni sistem je jak, ali ne preterujte jer on reguliše srce i arterije. Pazite i na vaša pluća. Kod svih temperamenata treba paziti na preterano uzimanje hrane, naročito životinjske masti i šećer, pošto zakrečavaju i stvrdnjavaju arterije. Vode rano u arteriosklerozu, a zatim u asfiksiju tkiva.

Antistresni saveti:

I vama se savetuju 2 drernaže godišnje, praktikujte pročišćavanje krvi, redovna gimnastika, malo jesti,ravnoteža rad i odmor, kao i obavezna relaksacija, sa disanjem na nivou dijafragme.

KOLERIČAN TEREN:

Vaš je elemenat vatra. Vaše lice je četvrtastog ili pravouglastog oblika, crte su živahne, energične a vilice su malo uglaste. Telo je harmonično, prirodno, mišićasto, tonično. Vaš hod je odlučan i brz. Posedujete veliku snagu, izdržljivost u naporu iznad normale i mnogi mogu teško da vas slede. Kad ste umorni, brzo prikupite snagu. Bavite se rado sportom. Vaš psihizam: volite akciju, impulsivni ste, ali realista, imate veru u sebe. Volite da domi- nirate, da budete vođa, mada vas slava ne in teresuje. Setite se uvek da premorenost vodi u iscrpljenost!

Što se tiče stanja vašeg zdravlja, pazite na vašu jetru i žuč, koji su vaša slaba tačka. Kad žuč slabo funkcioniše, kod te osobe je prirodno da dobije koleru, t.j. da se žestoko naljuti, što aktivira lučenje njenog žuča. Obavezno se bavite sportom, jer tako eliminišete toksine koji napadaju vašu jetru i deblokirajte solarni pleksus i disanje. Vi se večito borite za nešto pozitivno gde trošite mnogo energije, takve situacije zamaraju vaš nervni sistem, mišiće, srce i žuč. Vaš hiperaktivitet i vaš bes mogu da budu uzrok vaskularnih, srčanih i cerebralnih udara.

Antistresni saveti:

Izbegavajte one koji su negativni, materijalisti, koji vas nerviraju i uzimaju vašu energiju. Naučite obavezno da dominirate svoje emocije, koje pojačavaju srčani ritam,iscrpljuju nadbubrežne žljezde, a stres blokira vaš žuč! Praktikujte obavezno relaksaciju sa disanjem i koncentracijom na solarni pleksus, praktikujte neki sport i jogu. Jedite umereno da bi ste izbegli organske ptoze: želudca, jetre, creva.

MELANHOLIČAN TEREN:

vaš je elemenat zemlja,mineral, mešavina hladnoće i suše, što odgovara energiji YIN, t.j. tami, onome što je skriveno i relativnoj pasivnosti. Karakter vašeg temperamenta je NERVOZA, koja ima veze sa moždanim nivoom. Vi se ne bavite fizičkim vežbama ni sportom, ali imate veliko interesovanje da ne zapostavite vaše telo. Ono je nežno, kosti i mišići su fini, što vam daje jednu uzanu siluetu, a neki put ste i mršavi.Nekad imate tendenciju da zapustite vaše telo, skoro da ga prezrete, čime reskirate da dobijete prevremenu sklerozu zglobova, artrozu, bolove i blokade, kao i ptoze i zapalenja organa. Vaše lice je dugačko i više razvijeno u gornjem delu, što znači da predominira mozak. Niste izdržljivi na otpor, što je u kontrastu sa vašim velikim psihičkim kapacitetom. Imate tendenciju da se zatvorite, da izbegavate comunikaciju. Lako se odajete snovima. Vaš cere- bralni aktiviitet je ogroman, ali se često pretvara u frustraciju i stres. Vaša kreativnost je stvarna ali teško je primenjujete u stvarnost, što vas vodi od euforije do depresije. Materijalne teškoće vas naročito brinu. Anksiozni ste više nego drugi, teško se borite protiv stresa, što može da v as dovede do nervne iscrpljenosti, nesanice i depresije. Imate tendenciju da dobijete spazme mišića, bolne kontrakture, teško varenje, ptoze želudca, jetre, creva i bešike, spasmodičnu konstipaciju.

Antistresni saveti:

Na prv om mestu morate da stvorite jak mentalni štit i da ojačate v aše fizičko telo. Postanite dinamični. Praktikujte tehnike pozitivnih misli, inače vaše negativnosti mogu sa godinama da postanu hronične. Vaše prirodne tendencije su: autointoksikacija, artritizam i skleroze.Vaši mišići i vitalni disajni kapacitet je slab. Za vas je najbolje da praktikujete Hata yogu, kaon i relaksaciju sa disanjem, koja je obavezna.

MEŠOVITI TEMPERAMENTI:

naravno, čovečanstvo se ne može svesti samo na 4 temperamenata i vi ste, osim izuzetaka,njihova mešavina, što se svodi na 16 tipova koji mogu da budu slični ili pak suprotni.Nekad, usled teškoća ili starosti teren može da se promeni, bilo da dođe do proširfenja, (limfatični i sangvinični temp.) ili da se smanjuje (koleričan i melanholičan temp.) prema vašem osnovnim temperamentu. Na vama je da autoanalizom definišete svoj tip i da primenite odgovarajuću preventivnu terapiju.

Stresove nažalost nije moguće izbeći, ali mi možemo da naučimo da živimo sa njima i da ih kontrolišemo. U odnosu sa ljudijma možemo da budemo mirni, strpljivi, puni ljubavi, da ne reagiramo na neki evedntualni nesporazum, oni će kasnije uvideti i izviniti se. Situacije, koje ne zavise od nas kao jaka hladnoća, vrućine, ratovi, moramo obavezno da pretrpimo.

Osim ovih specifičnih terapija, postoje i druge efikasne metode. Prva i najvažnija je DOBAR SAN. Nesanica je uzrok loše ravnoteže nervnog sistema. Potrebno je lečiti sve uzroke i ne zadovoljavati se samo simptomatičnim tretmanom, uzimanjem pilula za spavanje. Hroničnim nespavačima se preporučuje da ukinu večeru, s tim što će pojesti nešto lako oko 5-6 sati popodne i leći ranije da spravaju (sa kokoškama!!)

Po kineskoj medecini želudac radi optimalno od 7 do 9 ujutru, zato smo već gladni oko 11 sati, dok je njegov zasluženi odmor uveče od l9 do 21 čas. Ovo nam uslovljava prirodni bioritam da rano ležemo i ranije ustajemo.Šteta za one koji do ponoći gledaju televiziju. Treba znati da se naša hipofiza šaržira samo do 24og sata, t.j.do ponoći i ko do tog vremena ne spava, nije isključeno da pati od UMORA. Uzrok često tu može da leži.

Mnogi ne znaju da dišu i dišu samo gornjim delom toraksa, a kad izdišu napnu trbuh, umesto obratno. To je pogrešno verovanje koje potiče iz l9og i ranog 20og veka, gde se verovalo da žene treba da dišu na nivou pluća, a muškarci na nivou donjeg abdomena.Pa žene i nisu mogle drugačije da dišu, pošto su se stezale u korsete i vazduh i nije mogao da ide dalje od grudi.

Ishrana je vrlo važna. Često nažalost neki reaguju na stres jedući šećer, čokoladu, pu-šenjem, kafom, alkoholom,kad to nije droga legalna ili ilegalna. Ova reakcija je više destruktivna i ne rešava problem, već ga pogoršava.Bolje je svesti na vegeterijanski način, bez životinjskih proizvoda ili proizvodi za mršavljenje. Ta je hrana zdrava i garantovano puna i bogata vitaminima, mineralnim solima, oligoelementima. Jedite malo, ali hranu dobrog kvaliteta. Uzmite uvek dovoljno vremena za obroke, žvaćite dobro. Jedite uvek prvo neku dobru salatu od nekoliko sirovog povrća. Nemojte mnogo da kuvate povrće, jer izgubi vitamine. Jedite integralni hleb i raznwe cerealije. Pijte vodu koja ne sadrži mnogo minerala.

Najbolji lek protiv stresa je MUZIKA. Legnite udobno u krevet ili neku fotelju, opustite se i stavite neku muziku koju izuzetno volite. Celo vaše telo će da se opusti, svi mišići i mozak će da se relaksiraju, vaša pažnja će da prati ritmove i lepe tonove, vaš stres će da izbledi i da padne u zaborav. Lepo se kaže da muzika oplemenjuje dušu.

Recite sebi:

  • Sve ono što je suđeno, mi ništa ne možemo da promenimo.
  • Sve što smo posejali, to ćemo i da žnjemo, onda morasmo da sed pomirimo.
  • Ako dođe do nekog materijalnog gubitka, na svaki način ništa nije naše. Sve što imamo, kad jednog dana odemo na večni put, ništa ne ponesemo.
  • Ništa nam nije važnije od našeg zdravlja. Kad ga izgub imo, izgubili smo sve. To je jedino što treba da se staramo da očuvamo.

Callback
×